Política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD), Inspiració Artesana S.L. informa als Usuaris d’aquest domini www.elrebostdelajuliette.com –i els seus subdominis o àlies — (en endavant, la web) i a qualsevol persona que amb la finalitat de realitzar consultes o suggeriments, rebre comunicacions per correu electrònic, fer una comanda o participar en els processos de sel·lecció de personal, ens faciliti les seves dades de caràcter personal per aquest mitjà, que:

Les dades proporcionades a través dels nostres formularis seran tractades sota la responsabilitat d’Inspiració Artesana S.L. -CIF B65389660, Polígon Industrial Les Corts, Carrer Les Corts, nau número 9, 08349 Cabrera de Mar, Barcelona, (+34) ​​937 566 139 i correu electrònic juliette@elrebostdelajuliette.com – en tots els casos, la base que legitima el tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada, d’acord a les diferents finalitats per a les quals els proporcioni:

En el cas de CONTACTE, la finalitat principal és donar resposta a les comunicacions iniciades pels usuaris i, de manera secundària, ens permet iniciar i donar seguiment a una relació comercial. En aquests casos, conservem les dades mentre subsisteixi la finalitat per a la qual han estat recollides o fins que l’interessat sol·liciti la supressió dels mateixos i, com a màxim, per un termini de 2 anys.

La COMPRA ONLINE, té per finalitat oferir la possibilitat de realitzar una petició comercial, preparar la facturació i la gestió de les operacions comercials. Quan es tracta d’usuaris amb qui ja es té una relació comercial, la base legitimadora de l’tractament pot ser l’execució d’un contracte o mesures precontractuals. Aquestes dades són conservats mentre subsisteixi la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb obligacions legals de tipus fiscal i mercantil.

Per millorar l’experiència de compra en línia Inspiració Artesana S.L. envia als usuaris que hagin finalitzat una compra a través de la botiga online una enquesta de satisfacció i de valoració dels productes adquirits. L’enquesta està gestionada a través de l’aplicació CR de Customer Reviews Limited. Pot consultar la seva política de privacitat i protecció de dades personals i exercir els seus drets d’acord amb el reglament europeu de protecció de dades RGPD.

L’opció COMUNICACIÓ I NEWSLETTER sol·licitada per l’usuari, té per finalitat l’enviament de publicitat i informacions sobre els nostres productes i serveis, així com la difusió i invitació a esdeveniments o iniciatives organitzats per Inspiració Artesana S.L. o en les quals participi. En aquest cas les dades són conservats mentre no se sol·liciti el cessament de l’activitat.

Depenent de la finalitat que es tracti, les dades personals que recollim poden categoritzar-se com a dades identificatives -nom i cognoms-, dades de contacte -telèfon, correu electrònic i empresa (opcional) – i, per al cas de la borsa de treball, dades professionals -currículums-. En tot cas, l’usuari respon de la veracitat de les dades facilitades, reservant-Inspiració Artesana S.L. el dret a rebutjar les comunicacions que hagin facilitat dades falses o inexactes. Cap d’aquests dades personals serà comunicat a tercers, excepte disposició legal o jurisdiccional o quan la comunicació resultés necessària en relació amb la finalitat de el propi tractament.

Per a l’enviament de newsletters utilitzem la plataforma integrada a la nostra web MailPoet i la plataforma Mailchimp, ambudes regeixen la seva política de privacitat i de protecció de dades d’acord amb el reglament europeu de protecció de dades RGPD. Podeu consultar la informació sobre política de privacitat de MailPoet i Mailchimp i exercir els seus drets.

Totes les dades que se sol·licitin com a obligatòries en els formularis de la web (els camps assenyalats amb asterisc) són necessaris perquè Inspiració Artesana S.L. gestioni els mateixos d’acord a qualsevol de les finalitats assenyalades, la manca d’algun d’ells comportarà la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud.

Per l’anterior, Inspiració Artesana S.L. sol·licita a l’usuari que, abans d’enviar el formulari completat amb les seves dades, llegeixi la present Política de privacitat i tractament de dades personals entenent-se que, mitjançant l’acceptació de la mateixa atorga el seu consentiment perquè Inspiració Artesana S.L. inclogui les seves dades en els diferents tractaments que té sota la seva responsabilitat.

DRETS DE LA PERSONA INTERESSADA

En tot moment l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, entre d’altres previstos en el RGPD, dirigint un correu electrònic a l’adreça electrònica prèviament indicada, adjuntant fotocòpia del seu DNI, indicant en l’assumpte «protecció de dades». Si no estigués d’acord amb el tractament que realitzem de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.